15 år med LISTSERV®

Eric Thomas studentprojekt blev världsindustriStockholm, 5 Juli, 2001 – För femton år sedan släpptes den första versionen av LISTSERV®, världens första programvara för hantering av e-postlistor. Det blev början på en enorm explosion av kommunikation via e-post som resulterat i en världsindustri som skapat nya förutsättningar för kontakt mellan människor, företag och nationer.

1986 var året då L-Softs grundare och vd Eric Thomas studerade i Frankrike. Internet fanns ännu inte och universiteten hade endast ett fåtal stordatorer vilka sällan var tillgängliga för vanliga studenter. I utbyte mot att han fick använda de IBM-stordatorer som universitetet hade hjälpte Eric till med drift och underhåll av dessa. Han upptäckte då snabbt att de e-postlistor som användes universiteten emellan över hela världen var ytterst bristfälliga. Dessutom var trafiken omfattande och det kunde ibland ta upp till en vecka att skicka och ta emot ett e-postmeddelande - för den enda förbindelsen som fanns mellan Europa och USA var två analoga 9600bps länkar, motsvarande vad en mobiltelefon klarar av idag!

– Alla användarna på en e-postlista lades in manuellt en och en, och det kunde ta veckor att komma med på en lista eller ännu värre, för att lämna en lista som blivit ointressant. Det fanns ett akut behov av en programvara som kunde lösa detta problem - e-postlistornas framtid var annars hotad. Det var skälet till att jag utvecklade LISTSERV, säger Eric Thomas.

I juni 1986 var den första versionen klar. Nu behövdes inte längre någon manuell inläggning av nya användare och kapacitetsutnyttjandet blev långt bättre än tidigare. För Eric Thomas var utvecklingen av LISTSERV till en början ett hobbyprojekt men intresset blev enormt och efter bara fyra månader fanns det 48 stordatorservrar som körde LISTSERV. L-Soft grundades för att vidareutveckla LISTSERV för operativsystem som VMS, Unix och senare Windows NT. Att starta företag var dock inte helt enkelt. Trots framgångarna med LISTSERV var det få som trodde på möjligheterna att kommersialisera produkten. Eric Thomas unga ålder gjorde att investerarna inte ville diskutera affärer med honom.

– 1993 hade jag bott för kort tid i Sverige för att bankerna skulle vilja låna ut pengar till mig, och jag hade inte längre någon koppling till Frankrike så jag kunde inte låna där heller. Istället drog jag igång företaget själv med hjälp av en dator och 3000 dollar, avslutar Eric Thomas.

Idag finns 170 000 e-postlistor med 100 miljoner prenumerationer världen över som hanteras av LISTSERV. Människor, företag och nationer har möjligheten att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt föra ut budskap till många mottagare på en och samma gång. LISTSERV hanterar diskussionsgrupper och nyhetsbrev som används av bland andra företag, organisationer och myndigheter. LISTSERV är idag en av de tre mest betydande programvarorna för Internet som inte är utvecklade i USA. L-Soft har fem kontor som finns i Europa och USA. Företaget har idag 2200 kunder i världen.

Om L-Soft

L-Soft specialiserar sig på mjukvara och outsourcing-tjänster för hantering av e-postlistor och har sedan 1994 varit banbrytande inom området. Programvaran LISTSERV® används för nyhetsbrev, diskussionsgrupper samt individanpassade e-postutskick och är anpassad för professionellt bruk med bästa prestanda, pålitlighet och skalbarhet. Med mer än 100 miljoner prenumerationer är L-Soft en affärspartner till bl.a. British Airways, CNN, Compaq, Ericsson, Posten, Svenska Spel, och 34 av Fortune-100 företagen.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu