E-postlista om amning och bröstmjölk vinner L-Softs stora prisStockholm, 20 oktober 2006 – E-postlistan Lactnet knyter samman en isolerad yrkesgrupp till ett virtuellt nätverk. Resultatet blir ett effektivt kunskapsutbyte mellan amningsrådgivare. Det gynnar mödrar och spädbarn i världens alla hörn. Lactnets listmedlemmar är sjuksköterskor, läkare, näringsfysiologer, dietister, forskare, farmakologer, barnmorskor och amningskonsulter. Lactnet har över 3 400 medlemmar i ett fyrtiotal länder.

– På e-postlistan Lactnet kan noviser plocka kunskap från några av världens främsta experter, utveckla sin egen kompetens och sedan i sin tur föra informationen vidare till andra på fältet. Lactnet har blivit ett virtuellt erfarenhets- och kunskapsnätverk. Jag behöver inte längre känna mig isolerad i mitt yrke, säger Rachel Myr, barnmorska och internationellt certifierad amningskonsult, IBCLC, i Kristiansand i Norge.

Sjuksköterskan Kathleen Bruce och Dr. Kathleen Auerbach skapade e-postlistan Lactnet redan 1995. De ville skapa ett nätverk eftersom amningskonsulter ofta arbetar ensamma och utan professionellt lokalt stöd.

– Tack vare e-postlistan är kollegor långt borta som aldrig har träffats ändå nära, säger Bruce, internationellt certifierad amningskonsult, IBCLC, och La Leche League ledare. Lactnet har en enorm effekt över hela världen. Stödet för mödrar och barn är omätbart, tillägger hon.

Nya tekniker, kunskap och forskningsresultat sprider sig på Lactnet snabbt. När medlemmar befinner sig i ett stort antal länder får diskussionerna ett bredare perspektiv.

– Lactnet har genom en enkel användning av IT lyckats skapa stor nytta för mödra- och barnhälsan världen över, säger Eric Thomas VD på L-Soft. Lactnet har omvandlat en etablerad teknologi, e-postlistor, till ett dynamiskt diskussionsforum för yrkesverksamma. På Lactnet är tusentals experter och virtuella kollegor nära – bara ett e-postmeddelande bort, tillägger han.

Om L-Softs utmärkelse för utomordentliga e-postlistor:

L-Softs årliga utmärkelse LISTSERV Choice Award har som syfte att lyfta fram kunder som använder företagets produkter på ett utomordentligt sätt. L-Soft är en av de ledande leverantörerna av mjukvara för e-postlistor och mest känd för sin produkt LISTSERV®. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Mer information om utmärkelsen, LISTSERV Choice Awards, och vinnaren finns på:
http://www.lsoft.com/news/choicewinners.asp

Mer om L-Soft

L-Soft specialiserar sig på mjukvara och outsourcingtjänster för hantering av e-postlistor och e-postmarknadsföring. L-Softs flaggskeppsprodukt LISTSERV används sedan 1986 för nyhetsbrev, diskussionsgrupper samt individanpassade e-postutskick. Med LISTSERV Maestro, L-Softs mjukvara för e-postkampanjer och responsmätning, kan kampanjer enkelt mätas, analyseras och förbättras. L-Softs produkter kännetecknas av marknadens bästa prestanda, pålitlighet och skalbarhet. Med mer än 110 miljoner prenumeranter världen över hittar vi kunder såsom KREAB, Ledarna, Moderaterna, Statskontoret, SUNET och Uppsala universitet. L-Soft har kontor i Sverige, USA, England och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu